У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС), уз подршку партнера IRZ- Фондације за међународну правну сарадњу из Њемачке, организовао је семинар на тему: „Врсте и престанак обавеза, промјена повјериоца и дужника према правилима Закона о облигационим односима“ који је одржан 28. маја 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на семинару је била гђа Невенка Митрић, судија Окружног суда у Бањалуци и вишегодишњи едукатор ЦЕСТ-а РС. Семинар је пратило укупно 19 (деветнаест) судија из Врховног суда Републике Српске, окружних и основних судова.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС и IRZ фондације, учесници су имали прилику да чују више врстама и престанку обавеза, испуњењу обавеза, те промјени повериоца и дужника према правилима Закона о облигационим односима. Излагања су се састојала из теоретског дијела, пропраћена примјерима из судске праксе. Такође, судија Митрић је говорила и о продаји непокретности, ништавости/рушљивости уговора, доцњи, застарјелости, обавезама насљедника, те другим важним питањима из праксе која су се наметнула кроз дискусију са учесницима.