U organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, uz saradnju sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je održan okrugli sto „Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH“.

Okruglom stolu su prisustvovali sudije, tužioci i advokati, koji postupaju u predmetima ratnih zločina, što je doprinijelo aktivnoj i interesantnoj diskusiji u kojoj su svi imali priliku da iznesu svoja mišljenja i probleme sa kojima se susreću u praksi u zavisnosti od pozicije koju obnašaju. Ovaj skup je prvenstveno za cilj imao da se nakon izlaganja i diskusije, usvoje zaključci koji bi u budućnosti svakako olakšali rad sudija u postupku suđenja i tužioca u postupku istrage i istražnih radnji.

Izlagači na Okruglom stolu su bili Munib Halilović – glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH ujedno i glavni moderator ovog događaja, Davorin Jukić – sudija Suda BiH, Daniela Milovanović – sudija Vrhovnog suda RS, Milanko Kajganić – zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Vlado Adamović – advokat ispred Advokatske komore FBiH i Miodrag Stojanović – advokat ispred Advokatske komore RS-a.