Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су, а у оквиру пројекта „Јачања тужилачких капацитета“ који спроводи Високи судски и тужилачки савјет БиХ уз подршку Владе Швајцарске, организовао наставак специјалистичке обуке судија, тужилаца и припадника полицијских агенција на тему „Организовани и привредни криминал“. Обука је одржана у Теслићу у периоду од 18. до 20. маја 2021. године, уз присуство десет учесника. Едукатори су били гђа Светланка Бијелић, републички јавни тужилац, Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, проф. др Елдан Мујановић, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву и г. Велимир Рашевић, савјетник економске струке.

Током ове тродневне обуке, учесници су, између осталог, имали прилику да чују више о истрагама и доказивању финансијских кривичних дјела, кориштењу вјештака економске струке, затим о чему финансијски истражитељи требају водити рачуна при прикупљању доказа, изради стратегије за кориштење доказа, идентификацији, привременом одузимању и одузимању материјалне користи стечене кривичним дјелом, финансијским истрагама у предметима привредног криминала, повјерљивим материјалима и тужилачким списима, те надзором над радом полиције и истражитеља током почетне фазе истраге како би се осигурало да полиција ради у складу са законитим процедурама. Такође, учесници су имали прилику да учествују у практичним вјежбама везаним за прикупљање, оцјену и презентацију финансијских доказа.