Centri za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovine u saradnji sa projektom EU4Justice organizovali su online obuku za sudije, (javne) tužioce i predstavnike agencija za sprovođenje zakona na temu: „Insolventnost i drugi novi trendovi u pranju novca u doba pandemije Covid-19“, koja je održana 16. aprila 2021. godine, putem online platforme- Zoom meeting.

Pitanja insolventnosti, borba protiv pranja novca, prevara, korupcija/podmićivanje, trendovi koji se javljaju u doba pandemije koronavirusa i politike/strategije za borbu protiv tih prijetnji, međuagencijska saradnja u finansijskim krivičnim djelima, slučajevi iz prakse i iskustva su neka od pitanja o kojima se razgovaralo na online radionici. Preko 30 učesnika koji su se pridružili radionici su bili tužioci, istražitelji i predstavnici agencija za sprovođenje zakona. Edukatori su bili tri eksperta iz Francuske: Marc Brisset-Foucault, penzionisani zamjenik glavnog tužioca, koji je zastupao stranke u žalbenom postupku pred Žalbenim sudom u Versaju i Christophe Delattre, zamjenik glavnog tužioca pri Žalbenom sudu Douai, gdje radi u Odjelu za privredni i finansijski kriminal Žalbenog suda Douai JIRS. Takođe, član je specijalizovane međuregionalne službe koja okuplja predstavnike pravosuđa, policije, carina i poreske službe, kao i Emmanuel Chirat, prekršajni sudija, pravni savjetnik pri Ministarstvu ekonomije i finansija, odnosno odjelu za poreze, gdje pruža podršku u sprovođenju njihovog akcionog plana za rješavanje krivičnih predmeta (otkrivanje, istraga, tužba, naplata poreza). Francuski eksperti su podijelili svoje znanje i praktična iskustva o nedavno uočenim trendovima pranja novca i na koji način utvrditi specifične strategije.