У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС), уз подршку партнера IRZ фондације из Њемачке, организовао је семинар на тему: „Закон о мјеници Републике Српске“ који је одржан 13. априла 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на семинару је био г. Дарко Стаменић, судија Окружног суда у Бањалуци, док је семинар пратило 38 (тридесет осам) учесника из судова свих нивоа у Републици Српској.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС и IRZ фондације, учесници су имали прилику да чују више о мјеници у пословној пракси с овртом на судски поступак, односно о појму и улози мјенице, законској регулативи, особинама мјенице, начелима мјеничног права, мјеничним субјектима, битним/небитним мјеничним елементима, врстама мјенице, преносу мјенице, акцепту мјенице, мјеничном јемству, подношењу мјенице на наплату, протесту мјенице, регресном поступку, мјеничним приговорима, застари, амортизацији мјенице, као и мјеничној тужби, а све попраћено многобројним примјерима из судске праксе и судским ставовима.