Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је у оквиру почетне обуке за 2021. годину, организовао семинар примарно, али не искључиво намијењен новоименованим судијама, на тему „Вјештина писања и образлагања пресуде у парничном поступку“.

Семинар, који је одржан 26. априла 2021. године у онлајн форми, пратило је 14 учесника из реда новоименованих судија, судија са дугогодишњим искуством, те један приправник - сви из Републике Српске, а едукатор је била госпођа Биљана Видимлић, судија Окружног суда у Бањалуци и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.

Ово је био посљедњи семинар који је у оквиру почетне обуке ЦЕСТ-а у РС за 2021. годину организован за новоименоване судије и јавне тужиоце који су ступили на дужност крајем 2020/ почетком 2021. године, а Програмом рада је предвиђено да се, у зависности од динамике именовања од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, исти семинари реализују за ову циљну групу током новембра и децембра 2021. године.