У складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у сарадњи са Сарајевским отовреним центром (СОЦ), а на приједлог Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ), организовао семинар на тему „Људска права LGBTI особа у Босни и Херцеговини и правни механизми њихове заштите – искуства из Босне и Херцеговине и региона“.

Семинар је одржан 20-21.04.2021. године путем комуникацијске платформе – Cisco Webex, а едукатори су били проф. др Марија Лучић-Ћатић, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву и доц. др Мидхат Измирлија, Правни факултет Универзитета у Сарајеву.

Циљ овог семинара је био да се правосудна заједница упозна са постојећим правним оквиром у Босни и Херцеговини и праксом у области заштите људских права рањивих група, са нагласком на људска права LGBTI особа, кроз конкретне примјере и случајеве из правне праксе Босне и Херцеговине и земаља региона. На основу свега изложеног током семинара, може се констатовати да је овај циљ успјешно реализован.

Семинар је пратило 9 носилаца правосудних функција из Републике Српске, као и гђа Ехлимана Међић, испред Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.