Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру заједничке активности са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Правосудне комисије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, подржаном од стране пројекта Превенција и рад на спречавању сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењеу у Босни и Херцеговини а који спроводи SAVE the CHILDREN, UNICEF и EMMAUS, организовао специјалистичку радионицу за носице правосудних функција на тему: „Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу.

Радионица је одржана у периоду од 1. до 3. децембра 2020. године, путем Cisco Webex платформе, а састојала се из три Модула: Модул 1- „Сексуално искориштавање и злостављање дјеце у дигиталном окружењу- етиологија и феноменологија“, Модул 2- „Правни оквир везан за процесуирање случајева сексуалног искориштавања и злостаљања дјеце у дигиталном окружењу“ и Модул 3- „Форензичка истрага- дигитални оквир и процесноправно формирање доказа“.

Едукатори су били еминентни стручњаци из предметне области и то проф. др Елмедин Муратбеговић- Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, проф. др Иванка Марковић- Правни факултет Универзитета у Бањалуци, проф. др Харис Халиловић- Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, гђа Санела Шкаљић- кантонални тужилац Кантоналног тужилаштва кантона Сарајево, гђа Олга-Лола Нинковић- руководилац Одјела за подршку свједоцима у Окружном суду Бања Лука, проф. др Саша Мрдовић- Електротехнички факултет Универзитета у Сарајеву, мр Вахидин Ђалтур, сајбер експерт и стални судски вјештак и мр Оливије Зимоња- начелник Одјељења за Високотехнолошки криминалитет, Управа криминалистичке полиције, МУП Републике Српске.