Centri za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovine u saradnji sa projektom EU4Justice organizovali su online obuku za sudije, (javne) tužioce i predstavnike agencija za sprovođenje zakona na temu:Međunarodni instrumenti u borbi protiv korupcije- praktični pristup“, koja je održana 6. aprila 2021. godine, putem online platforme- Zoom meeting.

Edukator Vincent Filhol, tužilac, francusko Ministarstvo vanjskih poslova razgovarao je o iskustvima korištenja međunarodnih instrumenata u borbi protiv korupcije. Gospodin Filhol je pripremio dvije studije slučaja kroz koje su sljedeće teme bile predmetom razgovora: Poznavanje činjenica o korupciji i otvaranje istrage (domaći i međunarodni organi, dobrovoljno otkrivanje informacija, pritužbe, anonimne prijave i sl.); Počinioci krivičnog djela korupcije i uticaj na istragu: fizička lica, pravna lica, pomagači i saučesnici; Primjena krivičnog prava prema mjestu (načelo non bis in idem; ekstrateritorijalnost u predmetima korupcije); Uzajamna pravna pomoć u predmetima međunarodne korupcije; Tačke u istrazi na koje treba obratiti pažnju: imunitet, obaveza otkrivanja informacija, propisivanje činjenica ili javne radnje, te Istrage i sudski postupci u više zemalja.

EU4Justice u saradnji sa Centrima za edukaciju će nastaviti organizovanje obuke na ovu temu, a aktuelnost teme i uspješnost seminara pokazuje najveća ocjena kroz evaluacijske obrasce, aktivno učešće i diskusija, te prisustvo oko 60 (šezdeset) učesnika.