У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је организовао семинар на тему: „Кривична дјела против здравља људи“ који је одржан 26. марта 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на овом семинару је била проф. др Иванка Марковић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. Семинар је пратило 27 (двадесет седам) носилаца правосудних функција у Републици Српској.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС, учесници семинара су имали прилику да чују више o општим карактеристикама кривичних дјела против здравља људи у кривичном законодавству Републике Српске, те посебно о сваком кривичном дјелу из наведене групе кривичних дјела, а највише о кривичном дјелу из члана 194. „Преношење заразне болести“ и члана 195. „Непоступање по здравственим прописима за вријеме епидемије“ Кривичног законика Републике Српске.

Циљ овог семинара је био упознавање носилаца правосудних функција са кривичним дјелима из Главе XVII Кривичног законика Рeпублике Српске, имајући у виду актуелна дешавања усљед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19. Тема је предложена од стране више правосудних институција и семинар је оцијењен као изузетно успјешан.