У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је организовао семинар на тему: „Споразум о признању кривице“ који је одржан 22. марта 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на овом семинару је био др Раденко Јанковић, републички јавни тужилац, Републичко јавно тужилаштво Републике Српске. Семинар је пратило 37 (тридесет седам) носилаца правосудних функција у Републици Српској.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС, учесници семинара су имали прилику да чују више о појму, историјској појави и оправдању споразума о признању кривице, те увођењу споразума у кривични поступак у БиХ и основним карактеристикама његове практичне примјене. Такође, имали су прилику да чују више о преговорима о условима признања кривице и закључивању споразума о признању кривице, као и о судској контроли споразума о признању кривице, пресуде на основу споразума о признању кривице и правним лијековима против такве пресуде.

Значајан број предмета се завршава на основу споразума о признању кривице, што значи да се код нас овај институт релативно често примјењује. То само по себи указује на актуелност теме, а едукатор је истраживањем уочио десетине неправилних, али и незаконитих како тужилачких, тако и судских одлука донесених у поступку у коме је дошло до закључивања споразума, као и већи број ситуација у којима су судови заузимали различита схватања о низу питања која се као спорна појављују код овог института. Семинар је оцијењен као изузетно успјешан.