У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке Центара за едукацију судија и (јавних) тужилаца у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину, одржан је семинар на тему: „Образложење пресуде у кривичном поступку“. Семинар су организовали Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, а уз подршку пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини „Иницијатива за правну сигурност и ефикасно правосуђе у Босни и Херцеговини-Фаза ll“.

У складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом, семинар је реализован 18. и 19. марта 2021. године путем комуникацијске платформе- Cisco Webex. Едукатори су били госпођа Севима Сали Терзић, виша правна савјетница у Уставном суду Босне и Херцеговине и господин Емир Нерадин, судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, док је семинару присуствовало 17 (седамнаест) учесника, од којих је 7 (седам) из Републике Српске.

Током овог дводневног семинара, едукатори су презентовали основна правила и форму пресуде и захтјеве на које пресуда треба одговорити, затим стандаре образложења пресуде према Европској конвенцији о људским правима, те обавезан садржај изреке и образложења пресуде, као и обавезан одговор у пресуди на наводе о повреди Европске конвенције о људским правима, а све поткријељено мноштвом примјера из праксе.