У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) је организовао семинар на тему: „Кривична дјела против изборних права“ који је одржан 26. фебруара 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на овом семинару је била госпођа Азмира Мејрушић, замјеник главног окружног јавног тужиоца, Окружно јавно тужилаштво у Добоју. Семинар је пратило 29 (двадесет девет) носилаца правосудних функција у Републици Српској.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС, учесници семинара су имали прилику да чују више о кривичним дјелима против изборних права у кривичном законодавству Републике Српске, односно нормативни оквир, те анализу примјера из праксе домаћих судова и тужилаштава када су у питању ова кривична дјела. Истакнуто је да изборна кривична дјела штите првенствено основна изборна права човјека као субјекта политичког одлучивања (право кандидовања, активно и пасивно право гласања), законито спровођење избора и гласања, односно слободу изјашњавања, те да се у пракси појављује све више кривичних дјела која се извршавају у изборном процесу. Чињеница што је све већи број предмета у раду код надлежних тужилаштава говори о томе да се тек почело са процесуирањем ове врсте кривичних дјела, тако да је пред носиоцима правосудних функција процес стварања судске праксе у овој области.