Radionicom koja se fokusirala na podizanje svijesti tužilaca, sudija i komunikatora u tužilaštvima o digitalnim medijima i značaju proaktivne komunikacije putem digitalnih medija i etičnom korištenju tih medija, projekt EU4Justice pokrenuo je novi niz radionica posvećenih izgradnji kapaciteta. Ovaj je događaj organizovan u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicom se nastojalo omogućiti komunikatorima u pravosuđu da steknu vještine potrebne za učinkovitu komunikaciju s vanjskom publikom putem digitalnih platformi.Razmjenom ekspertize u okviru ovog modula, projekat EU4justice nastoji promovisati strateški i upravljani pristup digitalnoj komunikaciji i kombinovati upotrebu online kanala za ostvarivanje kohezivne i ciljane digitalne komunikacije.

Jedan od predavača na ovoj radionici bila je gospođa Chantal Bussière, bivša članica francuskog Visokog sudskog savjeta (Conseil Supérieur de la Magistrature – CSM). U svom se izlaganju fokusirala na pitanja etike i integriteta u digitalnim medijima i predstavila najbolje prakse iz francuskog iskustva. Pored gđe Bussière, predavač je bila i ključna stručnjakinja za komunikaciju projekta EU4Justice, gđa Sanela Tunović-Bećirović, koja je u svom izlaganju i diskusiji s učesnicima govorila o digitalnom okruženju, platformama i sadržajima na društvenim mrežama.

Vodeći se specifičnostima edukacije na daljinu, događaj je organizovan u formatu radionice u trajanju od tri dana, s dvosatnim sesijama u periodu od 23. do 25. februara 2021 godine. Događaj je okupio 34 sudija, tužilaca, komunikatora i predstavnika agencija za sprovođenje zakona.