У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС), уз подршку партнера IRZ фондације из Њемачке, организовао је семинар на тему: „Накнада штете- Подијељена одговорност код накнаде штете“ који је одржан 22. фебруара 2021. године, путем Цисцо Wебеx платформе. Едукатор на семинару је био г. Јурица Бабић, судија Општинског суда у Ливну, док је семинар пратило 55 (педесет пет) учесника из судова у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС и IRZ фондације, учесници су имали прилику да чују више о ретроспективи и будућности БиХ у погледу одштетног права и правном положају приговора подијељене одговорности и доприноса оштећеног. Такође, едукатор је извршио анализу института доприноса оштећеног властитој штети и представио разлике између подијељене одговорности и доприноса оштећеног, а све поткријепљено примјерима из судске праксе, како домаћих судова, тако и судова у региону.

Закључак излагања је да је задатак судова оцијенити шта се сматра неприхватљивим понашањем у конкретном случају, према објективним критеријима, те је ли такво понашање узрок настанка штете. Притом треба истакнути да неприхватљиво понашање не мора нужно бити оно које је противно прописима, иако ће то најчешће бити тако, да би се остварио допринос оштећенога властитој штети.