На основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у оквиру пројекта „Унапређење пословне климе кроз брже рјешавање привредних спорова у Босни и Херцеговини“, који имплементира Свјетска банка и Високи судски и тужилачки савјет Бoсне и Херцеговине, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства, организовао семинар на тему „Online рочишта“. Семинар је одржан 25.02.2021. године путем Cisco Webex комуникацијске платформе, а едукатори су били Маја Пејић - Шехић, судија Опћинског суда у Сарајеву, проф. др Алан Узелац, Правни факултет Свеучилишта у Загребу и доц. др Бранка Бабовић, Правни факултет Универзитета у Београду.

Семинар је пратило 13 носилаца правосудних функција и представника академске заједнице из Републике Српске.