Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској и Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су, у оквиру заједничке активности са Међународном оргaнизацијом за миграције- IOM, одржали 2. и 3. фебруара 2021. године, у хотелу„Courtyard by Marriott“ у Бањалуци, мултидисциплинарну обуку за судије, тужиоце и представнике полицијских агенција на тему : Трговина људима – Изазови у откривању и процесуирању сложених кривичних дјела против људског достојанства“.

Наведена обука се организовала у оквиру пројекта „Краткорочна и средњорочна подршка јачању напора у борби против трговине људима у Босни и Херцеговини", којег финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID БиХ) и Уред за међународне послове и проведбу закона у борби против наркотика (INL), те представља другу обуку са фокусом на јачање капацитета носиоца правосудних функција и агенција за спровођење закона у области борбе против трговине људима. Прва обука организована је средином новембра 2020. године у Сарајеву. Обуци је присустовало 18 (осамнаест) учесника из реда судија, (јавних) тужилаца и представника полицијских агенција у БиХ, с тим да је још већем броју учесника била омогућено да прате обуку путем видео-конференцијске платформе.

Током ове дводневне обуке, предавачи су били реномирани стручњаци, са вишегодишњим искуством из наведене области, и то судија Суда БиХ Хилмо Вучинић, тужитељица Тужилаштва БиХ Сена Узуновић, предсједница Основног суда Прњавор, Нада Живковић, судија Кантоналног суда Тузла, Вилдана Хелић, тужитељице Републичког јавног тужилаштва Републике Српске Светланка Бијелић и др Драгица Глушац и истражитељ Државне агенције за истраге, Елвир Мраковић и инспектор у Министарству унутрашњих послова РС, Сања Сумоња.