У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе кроз брже рјешавање привредних спорова у БиХ“, те на основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС и Центар за едуакцију судија и тужилаца Федерације БиХ, организовали су семинара на тему „Право на накнаду штете због неиспуњења или неуредног испуњења уговора“. Ријеч је о Пројекту Свјетске банке који имплементира Високи судски и тужилачки савјет БиХ, уз финансијску подршку Владе Велике Британије.

Семинар је одржан путем Cisco Webex платформе, 25. јануара 2021. године, а едукатори су били проф. др Марија Караникић Мирић, редовна професорица Правног факултета Универзитета у Београду и проф. др Матеја Ђуровић, професор King's College у Лондону.

Семинару су присуствовали представници Центара за едукацију РС и Ф БиХ, те 41 носилац правосудне функције из РС.

Радним дијелом семинара модерирала је доц. др Бранка Бабовић, консултантица на Пројекту у оквиру којег је реализован овај семинар.