Ustavni sud Bosne i Hercegovine u saradnji s AIRE centrom i uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Sarajevu pripremio je Vodič – suđenje u razumnom roku, čiju prezentaciju će biti moguće pratiti on line.

Na trećoj godišnjoj konferenciji najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu održanoj u novembru 2019. godine utvrđeno je nekoliko zaključaka koje se tiču ovog pitanja. Između ostalog zaključeno je da kada je riječ o dužini trajanja sudskog postupka sudovi su dužni i u slučaju kada to eventualno pozitivni propisi eksplicitno ne reguliraju, primjenjivati standarde koje su povodom ovog pitanja Evropski sud za ljudska prava i Ustavni sud Bosne i Hercegovine kroz svoju bogatu sudsku praksu već uspostavili. Da li je dužina postupka u okvirima razumnog roka treba procjenjivati u svjetlu posebnih okolnosti svakog slučaja, pri čemu naročitu pažnju treba posvetiti sljedećim kriterijima: periodu koji se uzima u obzir, složenosti predmeta, ponašanju strana u postupku, ponašanju nadležnog suda ili drugih javnih vlasti, te značaju koji konkretna pravna stvar ima za stranke u postupku. Iz svih zaključaka je proistekla i potreba za izradom jedne ovakve publikacije.

Kada je riječ o jednom od prava garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama – suđenja u „razumnom roku“, postoji veliki broj stručnih i naučnih radova i možda je bilo jednostavnije napraviti jedan od tzv. standardnih tekstova na tu temu. Međutim, stručni tim Ustavnog suda Bosne i Hercegovine se odlučio da u ovom vodiču primijeni drugačiju metodologiju uzimajući prvenstveno u obzir ko je krajnji „korisnik“. Kada govorimo o korisniku, nesporno je da je ciljni korisnik ona osoba koja je u direktnom ili posrednom kontaktu sa profesionalnom zajednicom. Znači, radi se o sudiji, advokatu, tužiocu, pravobraniocu ili akademskom istraživaču koji ima potrebu da koristi i ovakav rad u svom naučnom pristupu. Ali, nije manje važno ni to da se ovom publikacijom želi da dopre do rijetke grupacije koja je izuzetno potrebna u javnom prostoru. Radi se o stručnim novinarima čiji je profesionalni rad usmjeren ka praćenju rada pravosudnog sistema.

Upravo zbog toga smatramo da će ova publikacija biti dragocjen alat svima kojima je namijenjen.

S tim u vezi zamolili bismo vas da u dogovoru sa predsjednikom link u nastavku podijelite  sa vašim kolegicama i kolegama kako bi mogli prisustvovati on line promociji.

Promocija će biti na službenim jezicima BiH, prevod na engleski neće biti obezbijeđen.

Datum:  četvrtak, 28. januar 2021

Vrijeme: 12 do 13.30 sati.

Mjesto: https://proevent-ba.zoom.us/j/91045824730?pwd=dDlPVlQ1K0x2M1JQejl0TmsxS21MQT09

Webinar ID: 910 4582 4730

Passcode: CvaFT2cw