Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST RS) je u okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu, organizovao četvrti po redu trening u okviru druge faze projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH – JUFREX II“ , uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope, na temu:Govor mržnje“. Seminar je održan 3. i 4. decembra 2020. godine putem online platforme- Cisco Webex, dok su edukatori seminara bili domaći i međunarodni certifikovani stručnjaci JUFREX-a iz oblasti prava na slobodu izražavanja, i to gđa Sanja Tadić Stojisavljević, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, g. Aid Hanušić, predsjednik Osnovnig suda u Bijeljini i gđa Sandra Benčić, advokat iz Zagreba, međunarodni ekspert Savjeta Evrope. Seminaru je prisustvovalo jedanaest učesnika iz reda sudija, javnih tužilaca i policijskih službenika.

U skladu sa dnevnim redom, nakon uvodnog obraćanja predstavnika CEST-a RS i Savjeta Evrope, te međusobnog predstavljanja učesnika i razmjene očekivanja, učesnici su imali priliku da čuju, tokom prvog dana treninga, izlaganja vezana opšte principe i standarde slobode izražavanja i govora mržnje, zatim o međunarodnom pravnom okviru za suzbijanje govora mržnje i domaćem zakonodavnom okviru, te usklađenosti pravne regulative u BiH sa međunarodnim standardima, kao i pregled slučajeva prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima govora mržnje. Tokom drugog dana seminara, učesnici su imali priliu da čuju više o govoru mržnje na internetu i razlici između mržnje kao zasebnom krivičnom djelu i mržnji kao otežavajućoj okolnosti. Sva izlaganja su potkrijepljena mnogobrojnim primjerima iz prakse domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.