Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) и Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације БиХ (ЦЕСТ у ФБИХ), на основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, у оквиру пројекта „Унапређење пословне климе кроз брже рјешавање привредних спорова у БиХ“ (у даљем тексту: Пројекат), који имплементира Свјетска банка у сарадњи са Високим судским и тужилачким савјетом БиХ, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства, организовао је семинар из привредноправне области, на тему: Другостепени поступак и право на правично суђење“.

Семинар је одржан 19. октобра 2020. године путем онлајн платформе Cisco Webex, а едукатори су били проф. др Алан Узелац, редовни професор Правног факултета Свеучилишта у Загребу и др Мухамед Цимиротић, судија Кантоналног суда у Бихаћу.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а у ФБИХ Давора Трлина, стручног савјетника и представника ЦЕСТ-а у РС Јелене Мајсторовић, начелника Сектора за почетну обуку, започео је радни дио семинара. Радним дијелом семинара и дискусијом модерирала је главна консултантица на Пројекту, Бранка Бабовић, доцент др Правног факултета Универзитета у Београду.

Семинару су присуствовала 23 носиоца правосудних функција из Републике Српске.