У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2020. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао је семинар на тему „Актуелна питања из извршног поступка са посебним освртом на извршење на покретним и непокретним стварима у ситуацији када се тражилац извршења појављује у својству купца у свјетлу одлуке Уставног суда БиХ, број: У-3/16“.

Семинар је одржан 01. октобра 2020. године путем комуникацијске платформе Cisco Webex, а у својству предавача учествовала је госпођа Нивес Ћетојевић, судија Основног суда у Бањалуци.

Током семинара вођена је квалитетна дискусија, из које се могло закључити да је један од основних проблема извршног поступка дужина његовог трајања, односно да извршни поступци често трају и по неколико година, што је супротно начелу суђења у разумном року, и штетно по интересе тражиоца извршења, те да би се требало кретати у правцу рјешења тог проблема.

Семинару је присуствовало око 50 носилаца правосудних функција из РС и ФБиХ.