У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке Центара за едукацију за 2020. годину (РС/ФБиХ), 25. и 26. јуна 2020. године одржан је семинар на тему: „Вјештина писања пресуде у кривичним стварима са фокусом на образложење“.

Семинар су организовали Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине (ЦЕСТ у ФБиХ), а у оквиру пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини „Иницијатива за правну сигурност и ефикасно правосуђе у Босни и Херцеговини“.

У складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом, едукација је реализована у виду учења на даљину, путем комуникацијске платформе Cisco Webex.

Едукатори су били госпођа Љиљана Филиповић, судија Врховног суда Федерација Босне и Херцеговине и госпођа Јасмина Саздовски, судија Општинског суда у Сарајеву, а семинару је присуствовало 11 судија и стручних сарадника из Републике Српске.

Семинар је од стране учесника оцијењен високим оцјенама, а успјеху семинара су, нарочито, допринијели едукатори који су својим квалитетним ставовима и смијерницама у погледу писања и образлагања пресуде у кривичном поступку, све вријеме, одржавали заинтересованост и пажњу учесника.