Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, и ове године, наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-а. 

Тако је   трећи овогодишњи семинар на тему: „Међународни стандарди и психологија малољетника“  одржан онлајн, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, путем Cisco Webex платформе, 18. и 19. јуна 2020. године, док су едукатори били г. Драган Улетиловић, судија Основног суда у Бањалуци и г. Ненад Миркоњ, психолог- инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске.

Семинар је успјешно завршен уз присуство 15 (петнаест) учесника из реда судија, тужилаца и стручних савјетника– психолога из правосудних институција Републике Српске.