Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине (ЦЕСТ у ФБиХ), а у оквиру пројекта Савјета Европе у Босни и Херцеговини „Иницијатива за правну сигурност и ефикасно правосуђе у Босни и Херцеговини“, организовао семинар, на тему „Вјештина писања и образлагања пресуде у парничном поступку“.

Семинар је организован у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке Центара за едукацију за 2020. годину, а одржан је 22-23. јуна 2020. године путем online платформе Cisсo Webex.

Едукатори су били господин Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске и госпођа Марела Јевтовић, судија Основог суда у Бањалуци, а семинару је присуствовало око 30 носилаца правосудних функција из цијеле Босне и Херцеговине.

У складу с дневним редом, едукатори су изложили тему семинара кроз неколико подтема, при чему су презентовали мноштво примјера из праксе домаћих судова и Европског суда за људска права.