Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у складу са Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2020.годину, организовао семинар у оквиру пројекта "Рјешавање питања дугова и престанак пословања", који проводи Министарство правде Републике Српске, уз подршку Групације Свјетске банке и Владе Швајцарске, на тему: "Финансијско и оперативно реструктурирање привредних друштава".

Семинар је одржан 18. јуна 2020. године путем online платформе Cisco Webex, а едукатор је био господин Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда у Бањалуци.

Судија Милијевић је полазницима семинара изложио о појму, облицима, условима реструктурирања и поступку реструктурирања.

Дакле, судија је назначио да су два најчешћа облика овог института финансијско и оперативно реструктурирање. Финансијско реструктурирање се односи на редефинисање односа између привредног субјекта као дужника, с једне стране и повјерилаца, с друге стране. Оперативно реструктурирање обухвата оптимизацију процеса производње, повећање продуктивности, елиминисање неефикасности, као и друге мјере. Током едукације истакнуто је да Закон о стечају Републике Српске регулише овај правни институт, те да се законодавац опредијелио за судско вођење овог поступка, с тим што се није одступило од уговорне природе најважнијег акта у овом поступку, а то је план финансијског и оперативног реструктурирања.

Семинару је присуствовало 18 учесника из реда судија и стечајних управника из Републике Српске.