Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је у сарадњи са Правобранилаштвом Републике Српске и Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар на тему „Одређивање накнаде за експроприсане некретнине са посебним освртом на камате“.

Семинар је одржан 17. јуна 2020. године путем комуникацијске платформе – Cisco Webex, а едукатор је била судија Алмаида Суљић из Основног суда у Прњавору.

Након отварања семинара и уводног обраћања представника ЦЕСТ-а у РС, судија   Суљић је прво изложила о појму и карактеристикама поступка експропријације, те поступку пред органом управе прије достављања списа суду на надлежни поступак. У другом дијелу семинара учесници су имали прилику да послушају о поступку одређивања накнаде за експроприсане некретнине пред судом са посебним освртом на затезне камате. Цјелокупно излагање судије Суљић је било попраћено презентовањем извода из праксе домаћих судова, чиме је овај поступак увелико приближен полазницима едукације.

Семинару су пристуствовала 43 учесника из реда судија, правобранилаца и других представника Правобранилаштва Републике Српске и адвоката из Републике Српске.