У Скопљу – Сјеверна Македонија, је дана 09. октобра 2019.године, у организацији Савјета Европе, одржана Регионална Конференција којом се обиљежава почетак II фазе програма под називом: ''Horizontal Facility'', односно програма заједничке техничке помоћи Европске уније и Савјета Европе земљама Југоисточне Европе и Турске, а који се надовезује на I фазу програма која је завршена, а имплементираће се у периоду 2019. – 2022.године.

На Конференцији су учествовали представници кључних институција и организација, као и цивилног друштва, који ће бити укључени у реализацију свих пројеката у оквиру друге фазе програма ''Horizontal Facility''  из регије, те представници Европске уније и координатори пројекта из Савјета Европе.   Испред Центра за едукацију судија и јавних тужилаца из Републике Српске  у раду Конференције је учествовао Томислав Чавић – Директор ЦЕСТ РС.

На Конференцији је представљен програм и програмски циљеви, а вођена је дискусија о кључним стратешким питањима за имплементацију европских стандарда у земљама региона путем реформи у одређеним областима, а кроз паралелне тематске радионице :

-         - Осигурање правде и повјерење јавности,

-         - Борба против корупције, привредног и организованог криминала,

-         - Борба против дискриминације и заштита рањивих група и

-         - Слобода изражавања и медији.