Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, организовао семинар из ванпарничне области на тему „Одређивање накнаде за експроприсану имовину са посебним освртом на фактичку експропријацију“.
Семинар је одржан 03. октобра 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Садета Велаџић, судија Окружног суда у Бањалуци.
Током семинара вођена је активна дискусија, те се кроз интерактиван рад између едукаторице и учесника могло закључити да је поступак одређивања накнаде за експроприсане некретнине хитан поступак, али да ефикасност и брзина у вођењу истог, још увијек, нису постигнути постојећим законским рјешењима.
Семинару је присуствовало 26 учесника из реда предсједника судова, судија, стручних сарадника, судијских приправника, те правобранилаца из Републике Српске.