Dana 27. i 28. juna 2019. godine, u glavnom gradu Rumunije- Bukureštu, održana je 22. Generalna skupština Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN) na kojoj su prisustvovali i predstavnici Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovini, koji imaju status posmatrača pri EJTN-u. Generalnoj skupštini su prisustvovali predstavnici trideset institucija članica EJTN-a, predstavnici devet institucija koje imaju status posmatrača, kao i predstavnici institucija koje su aplicirale da postanu posmatrači, te predstavnici različitih partnerskih organizacija EJTN-a. Događaj je bio posebno važan kada je izabran novi generalni sekretar i Upravni odbor za EJTN, kao i usvajanje novog Strateškog plana EJTN-a od 2021–2027. godine.