U okviru Programa stručnog usavršavanja za 2019. godinu, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj je, u saradnji sa Atlantskom inicijativom,  organizovao radionicu na temu „Seksualno uznemiravanje- zakonska rješenja i pravosudni okvir“, koja je održana 25. juna 2019. godine u hotelu „Termagna Jahorini.

Radionica predstavlja nastavak saradnje sa Atlantskom inicijativom u skladu sa razvijenim programom o navedenoj temi, a koji su razvile sudije i javni tužioci koji se bave navedenom tematikom. Edukatori radionice su bile gđa Slavica Tadić, predsjednik Osnovnog suda u Zvorniku i gđa Mihaela Jovanović, sudija, predsjednik građanskog odjeljenja Općinskog suda u Živinicama.

Učesnicima je podijeljen Priručnik za sudije i tužioce za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja, razvijen od strane trinaest panelista među kojima su i edukatori seminara, kroz projekat Rod i pravosuđe, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i OPDAT-a.