U okviru Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019. godinu, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: „CEST“), a u saradnji sa Advokatskom komorom Republike Srpske, organizovao je seminar na temu Forma obligacionih ugovora i pravne posljedice povrede bitne forme ugovora“.

Seminar je održan 18. juna 2019. godine u prostorijama CEST-a, dok su edukatori na seminaru bili prof. dr Darko Radić, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci i dr Jovana Pušac, advokat iz Banjaluke. Seminaru je prisustvovalo ukupno 20 (dvadeset) učesnika.

Edukator prof. dr Darko Radić izlagao je referat na temu „Forma obligacionih ugovora“, a referat edukatora dr Jovane Pušac nosio je naziv „Pravne posljedice povrede bitne forme ugovora“.