Na osnovu Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019-u godinu, Centar za edukaciju sudija i tužilca RS je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edikaciju FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikt BiH i u saradnji sa USAID-om (Projekat podrške pravosuđu), 26.juna u hotelu „Termag“ na Jahorini, organizovao završni seminar na temu „Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce“.

Edukatori seminara su bili Aleksandra Martinović, sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Mirza Hadžiomerović, disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužioca VSTV.

Seminaru je prisustvovalo 20 učesnika iz sudova i tužilaštava svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Tokom seminara predstavljen je Priručnik za primjenu Kodeksa sudijske etike i Kodeksa tužilačke etike, koji možete preuzeti sa naše stranice putem linka:

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/cest-usaid-file/prirunici/2650-prirucnik-za-primjenu-kodeksa-etike/file