Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у сарадњи са Нотарском комором Републике Српске, организовао семинар на тему „Брачна тековина“.

Овај семинар, превасходно намијењен судијама и нотарима, одржан је 19. јуна 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Биљана Сабљић, судија Окружног суда у Бањалуци.

Дискусије која је вођена током семинара, показала је да, још увијек, не постоји уједначена судска праска у предметима у којима се расправља о брачној тековини, што поступајућим судијама ствара проблеме и несигурности приликом доношења одлука у овим правним стварима.

Семинару је присуствовало 49 учесника из реда судија, нотара, сарадника запослених у нотарским канцеларијама, стручних сарадника и судијских приправника из Републике Српске.