У складу са Програмом почетне обуке за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 17.06.2019. године, одржан је други овогодишњи семинар за стручне сараднике запослене у судовима и јавним тужилаштвима свих нивоа у Републици Српској.

Модул 2 друге године обуке за стручне сараднике, под називом „Грађанска област“ учесницима семинара је, кроз неколико подтема, изложила госпођа Биљана Мајкић Маринковић, судија Окружног суда у Бањалуци.

Семинару је присуствовало око 40 стручних сарадника из судова и јавних тужилаштава у Републици Српској.