Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, у сарадњи са Пројектом „Борба против тешког криминала на Западном Балкану“, кофинансираном од стране Европске уније и Владе СР Њемачке, а имплементиран кроз ГИЗ, уз Центар за међународну правну сарадњу Холандије и Министарство унутрашњих послова Италије, организовао је тродневни курс из правног енглеског језика за судије и јавне тужиоце.

Семинар, коме је присуствовало укупно петнаест учесника, одржан је у периоду од 11. до 13. децембра 2018. године у просторијама Центра, док је едукатор семинара био господин Тајфун Кесгин, предавач енглеског језика из Маркс Центра – Школе страних језика са сједиштем у Сарајеву.

Кроз тродневни курс правног енглеског језика, обрађене су многобројне теме на енглеском језику међу којима су и правосудни систем у Босни и Херцеговини, затим припрема за презентацију и јавни наступ, заједно са граматичким вјежбама, те састављање биографије и пријаве на конкурс за радно мјесто, са наглашеном интеракцијом између предавача и учесника. Такође, едукатор је припремио разноврстан материјал на енглеском језику  који је подијелио учесницима.