U periodu od 4.- 6. decembra 2018.godine, u istorijskom centru Sirakuza na Siciliji održan je Regionalni strateški dijalog o ilegalnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi, čiji domaćin je bio Međunarodni institut za krivično pravosuđe i ljudska prava Sirakuza u Italiji.

Ovaj događaj na visokom nivou organizovan je u okviru projekta Instituta, koji se upravo sprovodi u ovoj i narednoj godini, za istraživanje i  izgradnju kapaciteta jačanja borbe protiv ilegalne trgovine i srodnih krivičnih djela u Jugoistočnoj Evropi, a okupio je predstavnike nacionalnih institucija za edukaciu sudija i tužilaca, nacionalne ministre pravde i ministre bezbijednosti, državne tužioce i predstavnike carina i druge visoke dužnosnike iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope, među kojima  je u radu ove konferencije ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske učestovao i Tomislav Čavić -Direktor CEST RS.

Uvodno, obraćanje u okviru regionalnog strateškog dijaloga je održao sudija Franco Roberti, bivši italijanski tužilac za borbu protiv mafije, a ovom događaju, među ostalim regionalnim i međunarodnim partnerima su prisustvovali: izvršni direktor INTERPOLA, izvršni direktor EUROPOLa, direktor Kancelarije UN-a za droge i kriminal i Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi.

Regionalni strateški dijalog je imao za cilj izgraditi znanje i svjest o ilegalnoj trgovini, predstaviti okvir za izgradnju kapaciteta projekta koji uključuje predstojeće događaje na nacionalnom nivou u kontekstu ovog projekta i  istražiti potencijalne buduće saradnje, iskoristiti stručnost nacionalnih partnera kako bi razvili sveobuhvatno razumjevanje prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji u borbi protiv ilegalne trgovine, kao i podstaći tješnju saradnju između nacionalnih i međunarodnih zainteresovanih strana.

Tokom dijaloga i interaktivne diskusije po odvojenim sesijama se razgovaralo o zajedničkim izazovima, jačanju regionalne saradnje i strateškim mogućnostima u borbi protiv ilegalne trgovine, što je jedna od najozbiljnijih globalnih prijetnji sa kojima se kolektivno suočavamo, nakon čega su uslijedile prezentacije o ključnim postojećim regionalnim i  međunarodnim inicijativama na ovom planu.